Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm (2011)

Auteur(s): Ruud Stokvis

Een van de mogelijkheden om de lichamelijke verdikking van de bevolking in Nederland tegen te gaan is het stimuleren van het bewegen. In het onderzoek op dit gebied wordt een onderscheid gemaakt tussen bewegen in het dagelijkse leven en bewegen door sport. Onderzoekers zijn van mening dat bevordering van bewegen in het dagelijkse leven meer oplevert dan bevordering van de sport. In dit artikel wordt deze veronderstelling kritisch besproken. Stokvis betoogt dat bevordering van beweging in het dagelijkse leven ingaat tegen het streven naar comfort. De moderne consumentensamenleving wordt gekenmerkt door dit streven. Sport en fitness zijn juist tot ontwikkeling gekomen als compenserende activiteiten in samenlevingen waar mensen zich in het dagelijkse leven weinig meer behoeven in te spannen. Men kan volgens hem dus beter activiteiten stimuleren die met algemene maatschappelijke trends meegaan dan die er tegenin gaan.

Literatuurverwijzing: Stokvis, R. (2011). Bewegingsonderzoek in een sociaalhistorisch vacuüm.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-06-A22 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving