Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewoners in aandachtswijken sporten minder (2023)

kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting

Auteur(s): Mirjam Stuij, Ine Pulles

ZonMw, de organisatie die met kennis werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, heeft zes grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van sport en bewegen vastgesteld.

Over die zogenoemde ‘wicked problems’ heeft het Mulier Instituut kennis- en innovatiescans opgesteld. Daarin wordt inzicht gegeven in de beschikbare kennis en innovaties over de zes onderwerpen.

Deze publicatie is een samenvatting van het eerste wicked problem op het gebied van sport en bewegen: ‘Bewoners in aandachtswijken sporten minder’.

Klik hier voor de complete scan ‘Bewoners in aandachtwijken sporten minder’ . 

Literatuurverwijzing: Stuij, M., & Pulles, I. (2023). Bewoners in aandachtswijken sporten minder: kennis- en innovatiescan WP1, samenvatting. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-962 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving