Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (2016)

Dit document beschrijft de onderzoeksopzet van het onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport, opgesteld door de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Literatuurverwijzing: Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (2016). Bijlage 1 bij: instelling(sbesluit) en onderzoeksopdracht onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Omschrijving