Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie (2016)

In het algemeen overleg Sport met de Tweede Kamer op 30 juni jl. werd de vraag gesteld of de verschillende ministeries en gemeenten wel voldoende in beeld hebben hoe sport en bewegen maatschappelijk benut kunnen worden. De minister van VWS heeft daarop toegezegd een poging te doen deze inzet te inventariseren. Deze inventarisatie heeft in de afgelopen periode vorm gekregen in de vorm van de mindmap ’Maatschappelijke Impact Sport & Bewegen’. De voorliggende notitie bevat een toelichting op deze mindmap en is tot stand gekomen op basis van bijdragen van en gesprekken met verschillende sport- en kennisorganisaties en gesprekken met beleidsmedewerkers van verschillende departementen.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Directie Sport (2016). Bijlage sport en bewegen voor maatschappelijke impact - een inventarisatie. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving

 • Jaar:
  2016
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Collatie:
  9 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):