Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Biologie van het spel en de beweging van de mens (1982)

een vergelijkende studie ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke opvoeding

Auteur(s): Petrus Bult

De evolutionaire voorgeschiedenis van de mens geeft inzicht in de aanleg van de huidige mens. Speciaal de evolutionaire geschiedenis van zijn bewegingsgedrag wordt besproken en daarmee de veelzijdige aanleg voor het bewegingsleven van kinderen en volwassenen. De mens wordt zeer hulpeloos geboren. Het bewegingsleven ontwikkelt zich verder door rijpen en leren. Van zeer grote betekenis is hierbij het spelgedrag. Besproken wordt wat spelgedrag is, welke functies het spelgedrag heeft, door welke factoren het spelgedrag kan worden opgewekt, hoe het spelgedrag zich bij dieren en de mens heeft geëvolueerd en hoe het spelgedrag zich bij kinderen ontwikkelt. ‘Biologie van het spel en de beweging van de mens’ legt uit wat de biologische achtergronden zijn van spel, sport en lichamelijke opvoeding.

Literatuurverwijzing: Bult, P. (1982). Biologie van het spel en de beweging van de mens: een vergelijkende studie ten behoeve van het onderwijs in de lichamelijke opvoeding. Haarlem: BV Uitgeverij De Vrieseborch.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPGESCH-0125 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving