Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Blije gezichten (2017)

beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025

De Beleidsvisie Albrandswaard in Beweging 2017–2025 heeft vier speerpunten, die samen het basisbeleid vormen:

  1. Sterke maatschappelijke organisaties;
  2. Aantrekkelijke en veelzijdige activiteitenomgeving;
  3. Maatschappelijke subsidie; 
  4. Maatschappelijk makelaar. 

Deze nota is een integrale nota op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn, educatie en ontmoeting.

Literatuurverwijzing: (2017). Blije gezichten: beleidsvisie Albrandswaard in beweging 2017-2025. Poortugaal: Gemeente Albrandswaard.

Omschrijving