Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Blijven investeren in bewegingsonderwijs (2013)

Waarom moeten gemeenten in bewegingsonderwijs blijven investeren? Welke opbrengsten mogen we verwachten van sport en bewegen op en rond de school? In het licht van de laatste ontwikkelingen in de politiek en naar aanleiding van onderzoek wordt de noodzaak om te blijven investeren duidelijk gemaakt.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Blijven investeren in bewegingsonderwijs. Lichamelijke Opvoeding 101 (pp. 9-11)

Omschrijving