Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bondgenoten in de democratie (2021)

jongeren en bestuurders bouwen samen

In dit rapport staat dat de vertegenwoordiging van jongeren in besturen meer divers moet worden en beter moet worden beloond. Bestuurders kunnen de dialoog met jongeren versterken door zich meer te verdiepen in initiatieven van jongeren en door bestaande kennis over jongerenparticipatie beter te benutten.

Literatuurverwijzing: (2021). Bondgenoten in de democratie: jongeren en bestuurders bouwen samen. Den Haag: Number 5 Foundation.

Omschrijving