Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Borstkrabbel leren is leuk! (2009)

een onderzoek naar de beleving van de zwemlessen onder ouders en kinderen, uitkomsten werkgroep B meten en registreren

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) heeft in 2007 het 10 puntenplan verbetering zwemvaardigheid geïntroduceerd. Het doel van dit plan is de zwemvaardigheid in Nederland op positieve en effectieve wijze onder de aandacht te brengen, waardoor de zwemvaardigheid van kinderen in Nederland verbeterd kan worden. Dit onderzoek maakt deel uit van plan zes; landelijk meetmoment en registratie. De betrokkenen bij plan zes zijn opgesplitst in vijf verschillende werkgroepen (A tot en met E). Deze rapportage bevat het onderzoeksverslag van werkgroep B. De centrale vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt: Hoe worden zwemvaardigheid en de zwemlessen door ouders en kinderen ervaren?

Literatuurverwijzing: Wisse, E., & Berk, H. van den (2009). Borstkrabbel leren is leuk!: een onderzoek naar de beleving van de zwemlessen onder ouders en kinderen, uitkomsten werkgroep B meten en registreren. Oosterbeek: Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-196 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving