Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bouwstenen voor de basisvorming (1993)

een leerplan lichamelijke opvoeding

De invoering van de basisvorming betekent voor het voortgezet onderwijs in ons land een grote verandering. De essentie van de basisvorming is een grondige modernisering van het onderwijsprogramma in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. Het startpunt hiervoor wordt gevormd door de kerndoelen, waarin de overheid in grote lijnen vaststelt wat elke leerplichtige leerling van 12 tot 15 jaar moet kennen en kunnen. Deze kerndoelen laten veel keuzevrijheid aan de scholen. Dit boek geeft een beeld van mogelijkheden om de kerndoelen in de schoolpraktijk uit te werken. Het biedt geen kant-en-klaar recept voor de docent, maar geeft interpretaties, voorstellen voor minimale leerstof bij een kerndoel, suggesties voor verdieping of uitbreiding.

Literatuurverwijzing: Faber, K., Brouwer, B., Houthoff, D., Mooij, C., Mossel, G. van, & Leyten, C. (1993). Bouwstenen voor de basisvorming: een leerplan lichamelijke opvoeding. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-056 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving