Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen (2024)

een praktische gids

Goede gezondheid is een groot goed. In Nederland stijgt echter het aantal gevallen van overgewicht. Op dit moment heeft meer dan de helft van de mensen overgewicht en is één op de acht kinderen in Nederland te zwaar. Dit verhoogt het risico op verschillende ziektes, waaronder hart- en vaatproblematiek, waaraan nu 1,7 miljoen mensen lijden. Verandert er niets dan komen daar de komende tien jaar nog eens een miljoen mensen bij. Dit geeft een enorme druk op de zorg en brengt torenhoge maatschappelijke kosten met zich mee.  
Onze leefomgeving heeft een enorme impact op ons fysieke, mentale en sociale welzijn. Hoewel de vormgeving van onze omgeving een positieve boost kan geven, wordt deze kans momenteel nog onvolledig benut.

Vanuit een gezamenlijke ambitie om Nederland gezonder te maken hebben de Hartstichting, Kenniscentrum Sport & Bewegen en gebiedsontwikkelaar AM de handen ineengeslagen. Het resultaat is een praktisch toepasbare gids met bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen.  
Deze gids biedt ontwikkelaars, architecten en beleidsmakers handvatten en inspiratie om openbare ruimtes in te richten die beweging en sociale interactie stimuleren. Ontdek voorbeeldprojecten uit binnen- en buitenland zoals groene woongebouwen, fietsroutes en eetbare woonwijken. 

Literatuurverwijzing: Nederlandse Hartstichting, AM Gebiedsontwikkeling, & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2024). Bouwstenen voor een gezonde leefomgeving voor iedereen: een praktische gids. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving