Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bouwstenen voor omgevingsvisie (2017)

volop kansen voor toekomstbestendig Brabant

Auteur(s): Sjors Willems

Adviesrapport van BrabantAdvies aan provincie Noord-Brabant. Ze roept hierin de provincie op om een aantal stevige veranderingen door te voeren en reikte hiervoor een reeks concrete voorstellen aan:

  • Zet de bodem centraal bij de inrichting van de ruimte. Het klimaat vereist dat.
  • Laat Brabanders meer bewegen. Lok dat uit, bijvoorbeeld door de inrichting van stad en dorp.
  • Zorg dat Brabantse dorpen sterk van elkaar gaan verschillen. Het is nu teveel van hetzelfde.
  • Investeer in de leefomgeving en geef Brabantse burgers de ruimte om zelf met oplossingen te komen voor de inrichting van buurten en wijken.
Literatuurverwijzing: Willems, S. (2017). Bouwstenen voor omgevingsvisie: volop kansen voor toekomstbestendig Brabant. 's-Hertogenbosch: BrabantAdvies.

Omschrijving