Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bouwstenennotitie sportbeleid 2008-2012 (2007)

provincie Brabant

In deze bouwstenennotitie is na de begripsafbakening (hoofdstuk 2) een beknopte beschrijving gegeven van de uitdaging voor Brabant op gebied van sport (hoofdstuk 3). Deze uitdaging voor Brabant is onder meer gebaseerd op de beschrijving van de huidige situatie op gebied van sport (hoofdstuk 4) en het landelijke beleid (hoofdstuk 5). De ambitie van de provincie Noord-Brabant is weergegeven in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk bevat de algemene beleidsdoelstelling op sportgebied en de omschrijving van de rol van de provincie als middenbestuur op dit beleidsterrein. Ook wordt de algemene beleidsdoelstelling vertaald naar concrete programma’s. Uit deze programma’s zijn vier varianten voor het provinciale sportbeleid samengesteld. Het sportbeleid kan immers minimaal worden ingestoken of fors worden aangezet en alles daartussen. De opgestelde varianten bewegen zich tussen enerzijds het slechts bieden van basale ondersteuning aan (kleinere) gemeenten en sportverenigingen tot sterk en breed ingezet ontwikkelingsgericht sportbeleid.

Literatuurverwijzing: (2007). Bouwstenennotitie sportbeleid 2008-2012: provincie Brabant. 's Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant.

Omschrijving