Spring naar content
Terug naar de kennisbank

BRC monitor (2022)

Auteur(s): Wikke van Stam

Vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) worden door het Rijk en door gemeenten financiële middelen ingezet om functionarissen (buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en/of cultuurcoaches) aan te stellen.

Gemeenten die deelnemen aan de BRC wordt jaarlijks gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst moet via de online omgeving www.monitorsportengemeenten.nl worden ingevuld.

In juni krijgen de betreffende gemeenten hiervoor een uitnodiging, inclusief inloggegevens, waarbij het verzoek is om de vragenlijst in te vullen tussen juni en 16 september 2022. Om de vragen volledig en goed te kunnen invullen staan op deze pagina een drietal hulpmiddelen:

  • de vragenlijst in pdf;  
  • een excel-hulptool waarmee een gemeente input van interne- (beleidsafdelingen gemeente) en externe partners (werkgevers en uitvoeringsorganisaties) kan verzamelen en optellen. In dit Excel bestand is ook toelichting te vinden op bepaalde vragen;  
  • een FAQ (veelgestelde vragen).
Literatuurverwijzing: Stam, W. van (2022). BRC monitor. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving