Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Brede blik of scherpe focus? (2011)

een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van informanten aan talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis

Dit onderzoek richt zich op talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis, waarbij de praktijksituatie bij de KNLTB uitgangspunt is. Achterhaald is waarom er een relatief beperkte opkomst is bij belangrijke talentherkenningsmomenten (de zogenaamde Talentenjachtdagen). Daarnaast is ook de bredere opleidingsstructuur van talentherkenning en talentontwikkeling kritisch onder de loep genomen aan de hand van theoretische concepten als ‘vroege selectie’ en ‘vroege specialisatie’. De centrale vraag luidt: Welke betekenissen geven verenigingsbestuurders, trainers, ouders, talenten en bondsmedewerkers aan talentherkenning en talentontwikkeling en wat betekent dit voor de Bondsjeugdopleiding van de KNLTB? De resultaten worden in deze scriptie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Geijs, A.C. van der (2011). Brede blik of scherpe focus?: een kwalitatief onderzoek naar de betekenisgeving van informanten aan talentherkenning en talentontwikkeling binnen tennis. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving