Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Breedtesport-topsport: een dure relatie (2010)

het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging

De volgende onderzoeksvraag staat in deze scriptie centraal: Wat moeten verenigingen die naast breedtesport ook topsport aanbieden doen om hun inkomstenstromen zodanig te vergroten en te spreiden dat hun financiële kwetsbaarheid verminderd wordt? Uit de analyse wordt geconcludeerd dat topsport niet zonder de aanvoer vanuit de breedtesport zou kunnen bestaan, maar dat breedtesport zonder topsport wel denkbaar is, ondanks dat topsport een aantrekkingskracht heeft op nieuwe (breedte)sporters die voor het eerst de sport willen gaan bedrijven. De verenigingen zullen zich continu bewust moeten zijn van het feit dat het veel tijd en energie zal kosten om alle belanghebbenden, zoals leden, sponsoren en gemeente, aan zich te blijven binden. Ze moeten bereid zijn om naast de gebruikelijke paden ook nieuwe wegen te bewandelen, waarbij ze kijken naar ontwikkelingen van concurrerende verenigingen en organisaties in dezelfde, maar ook in een andere sporttak.

Literatuurverwijzing: Nistelrooy, C. van (2010). Breedtesport-topsport: een dure relatie: het vergroten en spreiden van inkomsten kan leiden tot meer duurzaamheid bij de vereniging. Groningen: Sport Management Institute.

Omschrijving