Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bruggen slaan in het bewegingsonderwijs: een boeiend proces! (2010)

Auteur(s): Herman Verveld

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de workshop Lesgeven binnen multiculturele klassen die ik op de VO Studiedag van 16 juni 2010 heb mogen geven. Samen met de deelnemende collega’s hebben we eerst achtergrondinformatie en kennis over de cultuurverschillen van onze leerlingen uitgewisseld om daarna vooral stil te staan bij de ervaringen uit onze dagelijkse praktijk. Sleutelwoorden bij deze ervaringen blijken, hoe kan dit ook anders in het menselijk verkeer, ‘communicatie’ en ‘identiteit’ te zijn. In onderstaand verhaal ga ik hier eerst nader op in, maar ook zal duidelijk worden dat het model van transcultureel communiceren geen Haarlemmer wonderolie is.

Literatuurverwijzing: Verveld, H. (2010, oktober). Bruggen slaan in het bewegingsonderwijs: een boeiend proces!. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 14-16)