Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buitenkansen voor de fitnessbranche (2013)

Auteur(s): Paul Hover

Rubriek van Paul Hover in Fit!magazine. Nederland telt 3,2 miljoen fitnessbeoefenaars, waarvan 2 miljoen leden van een fitnesscentrum. Beide cijfers kunnen beschouwd worden als een onderschatting van de marktomvang van fitnessaanbieders omdat het sportaanbod van deze partijen, waaronder ook de groeiende groep PT’ers, meer omvat dan fitness. Het aanbod van fitnessondernemers verruimt. Ook verspreidt het aanbod zich over meer locaties en in de buitenlucht.

Literatuurverwijzing: Hover, P. (2013, januari). Buitenkansen voor de fitnessbranche. Fit!magazine 12 (pp. 32-33)

Omschrijving