Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buitenspel (2008)

over jeugdparticipatie op de playground

Auteur(s): Nienke van der Meij

Processen van in- en uitsluiting op basis van etniciteit, sekse en leeftijd hebben grote invloed op de participatie van kinderen en jongeren in de activiteiten die plaatsvinden op de Playgrounds van de Richard Krajicek Foundation. Door middel van deze Playgrounds wordt getracht een bijdrage te leveren aan de sociaal-culturele integratie die in het huidige beleid ten aanzien van de multiculturele samenleving wordt nagestreefd.

Masterthesis Culturele Antropologie: Multiculturalisme in Vergelijkend Perspectief.

Literatuurverwijzing: Meij, N. van der (2008). Buitenspel: over jeugdparticipatie op de playground. Utrecht: Nienke van der Meij.

Omschrijving