Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buitenspelen onder de loep (2024)

inzicht in de definitie van buitenspelen

Buitenspelen wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Onderzoekers en experts verschillen van mening over wanneer iets buitenspelen is. Daarom stelt het Mulier Instituut het gebruik van een terminologie voor.

Als iedereen dezelfde termen gebruikt, kunnen onderzoeken naar buitenspelen namelijk beter net elkaar worden vergeleken en kan beleid beter worden onderbouwd.

Buitenspelen in verschillende vormen
In de voorgestelde terminologie is buitenspelen al het spelen dat plaatsvindt in de buitenlucht. Spelen kan daarbij één of meer van de volgende vormen hebben:

 • actief: met fysieke activiteit;
 • vrij: ongestructureerd en zelfgestuurd;
 • natuurlijk: in de natuur of met natuurlijke elementen, zoals water;
 • avontuurlijk: spannend, onvoorspelbaar en met risico;
 • sociaal: met interactie met anderen.

Deze terminologie van buitenspelen is een Nederlandse vertaling van Engelstalige terminologie uit een internationale studie waarin hierover consensus is bereikt (Lee et al., 2022).

Literatuuronderzoek en interviews met experts
De onderzoekers zijn tot deze aanbeveling gekomen op basis van twee soorten onderzoek:

 • literatuuronderzoek naar de definitie van buitenspelen;
 • interviews met vijf experts over hun kijk op buitenspelen.

Veel verschillende definities
Uit dit onderzoek blijkt dat (onderzoeks)experts verschillende dingen onder buitenspelen verstaan. Ze zijn het erover eens dat buitenspelen spelen is dat buiten plaatsvindt. Maar over de verdere afbakening niet.

Zo verschillen ze van mening over of de volgende onderdelen van buitenspelen altijd aanwezig moeten zijn:

 • ongestructureerd, ongeorganiseerd, vrij gekozen, zelfgestuurd en/of vrij spel;
 • plezier;
 • fysieke activiteit en/of actief spel.

Wanneer de terminologie uit dit rapport wordt gebruikt, kan onderscheid gemaakt worden  tussen de verschillende vormen van buitenspelen. Zo is altijd duidelijk over welke onderdelen je het hebt. 

Literatuurverwijzing: Tije, T. ten, Gorp, M. van, Lam, M. 't, & Singh, A.S. (2024). Buitenspelen onder de loep: inzicht in de definitie van buitenspelen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1027 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2024
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  18 p. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):