Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht (2020)

Tekorten aan buitenzwemwater kunnen leiden tot ongewenste gevolgen, zoals mensen die gaan zwemmen op ongewenste locaties (gevaarlijke plekken of slechte waterkwaliteit), te drukke zwemplekken met bijbehorende problematiek (overlast, verkeerstopstoppingen) en gezondheidsklachten (door hittestress in de dichtbevolkte stad).

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van de gemeente Utrecht geïnventariseerd wat de huidige en toekomstige vraag naar buitenzwemwater is en hoe dit aansluit op het aanbod.

Aan het bewonerspanel van de gemeente Utrecht zijn in de zomer van 2019 vragen gesteld over het bezoek aan buitenzwemplekken. Hierbij zijn karakteristieken van zowel officiële zwemplekken (o.a. Haarrijnse Plas), als niet-officiële zwemplekken (De Munt) als openluchtbaden (De Krommerijn) in kaart gebracht.

De verwachting is dat klimaatverandering zowel aan de aanbodskant als aan de vraagkant gevolgen zal hebben. Langere periodes van warmer weer zullen leiden tot meer mensen die verkoeling in buitenwater zoeken. De waterkwaliteit kan door het warmere weer afnemen (bijvoorbeeld door toename blauwalg), wat vaker zal leiden tot een negatief zwemadvies voor een buitenzwemplek. De bevolkingsgroei in Utrecht en meer warme dagen door klimaatverandering zorgen voor een toenemende vraag naar buitenzwemwater.

Aanbeveling: op basis van de visie van beheerders en exploitanten van de buitenzwemplekken wordt verwacht dat de huidige plekken op zomerse dagen te vol zijn om Utrechters in de toekomst allemaal te kunnen voorzien van een geschikte en gewenste buitenzwemplek. Omdat er van de meeste buitenzwemplekken echter geen gedetailleerde bezoekcijfers zijn, is geadviseerd een vervolgtraject te starten waarbij op zomerse dagen het aantal bezoekers van buitenzwemplekken in en om Utrecht wordt gemonitord.

Het Utrechtse College van B&W heeft deze aanbeveling overgenomen (Raadsbrief Onderzoek buitenwater). Het Mulier Instituut zal in de zomer van 2021 het bezoek aan buitenzwemplekken in en om Utrecht gaan monitoren.

Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Floor, C. (2020). Buitenzwemwater in de gemeente Utrecht. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-733 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving