Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Burgermoed als bijdrage aan veiligheid? (2016)

een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld

Auteur(s): Mieke Huijsman

Om het aantal excessen op en rond het voetbalveld terug te dringen is het volgens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van belang dat toeschouwers geen passieve houding aannemen, maar ingrijpen in een situatie van sociale onveiligheid. Het ingrijpen in een sociaal onveilige situatie wordt in dit onderzoek aangeduid met de term ‘burgermoed’. Dit onderzoek had als doel om vanuit het perspectief van de betrokken partijen en vanuit het perspectief van de burger inzicht te krijgen in of burgermoed op en rond het voetbalveld wenselijk en mogelijk is. De vraag die in het onderzoek centraal stond luidde: kan burgermoed een oplossing bieden voor sociale onveiligheid op en rond het voetbalveld en zo ja, op welke manier kan burgermoed het beste worden gestimuleerd? Op basis van dit onderzoek is het advies aan de KNVB en de voetbalverenigingen om burgermoed te stimuleren middels het aanbieden van een opleiding waarbij burgers leren hoe zij op een effectieve manier in kunnen grijpen. De verwachting is dat er als gevolg van de opleiding een groepje burgers ontstaat op een voetbalvereniging die zich verantwoordelijk voelt en in staat voelt om effectief in te grijpen in een situatie van sociale onveiligheid.

Literatuurverwijzing: Huijsman, M. (2016). Burgermoed als bijdrage aan veiligheid?: een verkennend onderzoek naar de inzet van burgers in sociaal onveilige situaties op en rond het voetbalveld. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving