Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buurtsport belicht (2020)

een meerwaarde voor sociale inclusie

Deze publicatie gaat over het CATCH-project, een grootschalig praktijkgericht onderzoek. CATCH is een acroniem dat staat voor Community sport for AT-risk youth: innovative strategies for promoting personal development, health and social CoHesion.

Een multidisciplinair team van academici voerde vier jaar lang onderzoek uit naar de rol die buurtsport speelt in de sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. De kernwoorden van dit onderzoek zijn persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en sociale cohesie.

Voor mensen uit het werkveld blijkt het aangeven van hoe ze precies rond die drie thema’s werken een uitdaging te zijn. Het doel van CATCH is dan ook om hier inzicht in te bieden. De centrale vraag luidt: ‘Hoe, voor wie en onder welke omstandigheden kan buurtsport bijdragen aan sociale inclusie van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties?’

Literatuurverwijzing: Theeboom, M., Brosens, D., & Schaillée, H. (2020). Buurtsport belicht: een meerwaarde voor sociale inclusie. Politeia.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen IN BESTELLING Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving