Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging (2021)

Gemeenten hebben in hun sport- en beweegbeleid vaak wel aandacht voor ouderen, maar er zijn nog verschillende knelpunten. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches.

Meer dan de helft van de gemeenten geeft aan dat hun sport- en beweegbeleid voor ouderen redelijk of heel effectief is. Ook buurtsportcoaches zijn erg tevreden over hun werkzaamheden binnen dit beleid. Toch ervaart 62 procent van de ondervraagde gemeenten en 76 procent van de buurtsportcoaches knelpunten bij het uitvoeren van het sport- en beweegbeleid voor ouderen.

Knelpunten: borging beleid, trage besluitvorming en samenwerking: de meest genoemde of opvallende knelpunten voor gemeenten zijn:

  • borging en duurzaamheid van het sport- en beweegaanbod voor ouderen;
  • langzame besluitvorming van de gemeente;
  • intensievere samenwerking tussen sport en zorgpartijen.

Meeste gemeenten hebben sport- en beweegdoelstellingen voor ouderen: om sporten en bewegen voor ouderen te stimuleren, hebben de meeste gemeenten in Nederland (85%) beleidsdoelstellingen opgesteld. Bij ongeveer de helft vallen die onder het algemene sport- of ouderenbeleid, zoals ‘iedereen in de gemeente aan het sporten/bewegen krijgen’. De andere helft heeft specifieke doelstellingen voor sport en bewegen voor ouderen.

Helft buurtsportcoaches werkt met ouderen: ongeveer de helft (52%) van de buurtsportcoaches werkt (onder andere) met de doelgroep ouderen. Slechts 9 procent werkt (zo goed als) fulltime als buurtsportcoach gericht op ouderen. Van de buurtsportcoaches die met ouderen werken, richt 41 procent zich op álle ouderen, niet op een specifieke subgroep.

Peilingen van VSG en WIJ-buurtsportcoaches: voor dit onderzoek is in het voorjaar van 2021 via het VSG-gemeentepanel een vragenlijst uitgezet onder alle 352 gemeenten in Nederland. In het najaar van 2021 is een vragenlijst verzonden naar alle buurtsportcoaches aangesloten bij WIJ-buurtsportcoaches. 140 beleidsmedewerkers (sport en bewegen) en 116 buurtsportcoaches hebben de vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn in de zomer van 2021 zeven beleidsmedewerkers sport/bewegen en zeven buurtsportcoaches geïnterviewd.

Lees de volledige bevindingen onder gemeentelijke beleidsmedewerkers in het rapport ‘Ouderen in het gemeentelijk sport- en beweegbeleid’.

Literatuurverwijzing: Vrieswijk, S., & Stam, W. van (2021). Buurtsportcoaches brengen ouderen in beweging. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-851 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving