Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buurtsportcoaches in Den Haag (2021)

eerste inzichten in maatschappelijke veranderingen door de inzet van buurtsportcoaches in Den Haag

Dit onderzoeksrapport geeft antwoord op vier onderzoeksvragen:

  • Welke voorbeelden van maatschappelijke veranderingen zijn zichtbaar in de (inter)nationale literatuur over buurtsportcoaches en vergelijkbare sportief-maatschappelijke interventies?
  • Welke maatschappelijke veranderingen zijn zichtbaar in de Haagse context als gevolg van de inzet van de buurtsportcoach Sport & Gezondheid volgens diverse stakeholders?
  • Welke maatschappelijke veranderingen zijn zichtbaar in de Haagse context als gevolg van de inzet van de streetsportcoach volgens diverse stakeholders?
  • Welke factoren zijn bevorderend voor het bereiken van maatschappelijke veranderingen door de buurtsportcoach en streetsportcoach volgens diverse stakeholders?
Literatuurverwijzing: Schrijvers, L., & Eekeren, F. van (2021). Buurtsportcoaches in Den Haag: eerste inzichten in maatschappelijke veranderingen door de inzet van buurtsportcoaches in Den Haag. Den Haag: Haagse Hogeschool.

Omschrijving