Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Buurtsportverenigingen 2016-2020 (2022)

van project naar netwerkbenadering

Voor de onderbouwing en doorontwikkeling van de interventie Buurtsportvereniging beantwoordt deze rapportage de volgende drie vragen.

1. Op welke wijze hebben in de praktijk de Buurtsportverenigingen daadwerkelijk vorm gekregen?

2. Wat waren voor de deelnemers en de betrokken partijen de resultaten en effecten van de Buurtsportverenigingen?

3. Welke factoren droegen bij aan het bereiken van de resultaten en effecten, en welke factoren maakten dit juist moeilijk?

Literatuurverwijzing: Hermens, N. J., Meere, F.B.J. de, & Klink, A. van (2022). Buurtsportverenigingen 2016-2020: van project naar netwerkbenadering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving