Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Capaciteitsstudie gemeente Apeldoorn (intern rapport) (2024)

een behoefte-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2023-2040)

Het doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de normatieve ruimte bij accommodaties voor binnen- en buitensport in de gemeente Apeldoorn. Hoe zal deze zich naar verwachting ontwikkelen tot 2040?

Om dit doel te bereiken zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

  • wat is het huidige aanbod?
  • wat is de normatieve behoefte?
  • wat is het huidige gebruik?
  • hoe beoordelen de stakeholders de capaciteit?
  • hoe ontwikkelen de behoefte en het gebruik zich richting 2040?

Het onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Apeldoorn.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven de onderzoekers een aantal ontwikkelingen, prognoses en trends die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt de binnensportaccommodaties, hoofdstuk 4 de buitensportaccommodaties. In hoofdstuk 5 worden de visies van de stakeholders besproken. Hoofdstuk 6 vormt het afsluitende hoofdstuk, waarin alle resultaten worden samengebracht en daarop een beschouwing wordt aangegeven.

Literatuurverwijzing: Mensen, A., Aarnink, A., & Schadenberg, B. (2024). Capaciteitsstudie gemeente Apeldoorn (intern rapport): een behoefte-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2023-2040). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1061 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving