Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Cardiovascular benefits of lifelong exercise (2017)

Auteur(s): Martijn Maessen

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld. In hoofdstuk 1 worden verschillende studies beschreven die de gunstige effecten van bewegen en sporten op het risico van hart- en vaatziekten hebben onderzocht. Verreweg de meeste onderzoeken hebben aangetoond dat regelmatig sporten en/of bewegen het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten significant laat afnemen. Er zijn echter enkele recente studies die suggereren dat sporters die ruim boven de ‘norm gezond bewegen’ trainen, een even groot of zelfs groter risico hebben om vroegtijdig te overlijden aan hart- en vaatziekten ten opzichte van niet-sportende personen. Deze bevinding is opmerkelijk en daarom is in dit proefschrift de associatie tussen levenslang sporten en/of bewegen en de ontwikkeling van hartvaatziekten in dit proefschrift nader onderzocht. De data zijn vergeleken met een grote Amerikaanse studie (National Health and Nutrition Examination Survey [NHANES]) om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de resultaten.

Literatuurverwijzing: Maessen, M.F.H. (2017). Cardiovascular benefits of lifelong exercise. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Omschrijving