Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980 (2014)

Auteur(s): Geerte Meijer

Doel van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, is om te bepalen in hoeverre de Olympische Spelen voor gehandicapten in Arnhem 1980 een omslagpunt vormen in de ontwikkeling van de gehandicaptensport in Nederland. Bij het onderzoek daarnaar zijn de volgende vragen richtinggevend geweest: a). Wat zijn de achtergronden die bij de toewijzing van deze Spelen aan Nederland een rol hebben gespeeld?; b). Welke financiële en organisatorische middelen zijn ter realisering van de Spelen ingezet?; c). Hoe zijn de Spelen verlopen en welke impact heeft dit gehad op de ontwikkeling van de gehandicaptensport? Uit het onderzoek blijkt dat Arnhem 1980 te beschouwen is als een belangrijk omslagpunt voor gehandicaptensport in Nederland. Het was de eerste keer dat er zo’n groot toernooi voor sporters met een handicap in ons land georganiseerd werd. De beeldvorming over de gehandicapte mens werd ingrijpend gewijzigd en vormde een opmaat naar de maatschappelijke integratie en erkenning van gehandicapten. Maar de Spelen lieten ook zien dat, op enkele uitzonderingen na, de professionaliteit van het sportgebeuren zelf nog in de kinderschoenen stond. Het tweede grote internationale sportevenement voor gehandicapten, de Wereldspelen van Assen in 1990, toonden dat er binnen een decennium belangrijke vorderingen gemaakt waren. In dat opzicht kan Arnhem als een mijlpaal gezien worden en markeert het, het begin van de professionalisering van de gehandicaptensport nationaal en internationaal. Die constatering geldt ook voor de maatschappelijke integratie van de gehandicapte als medemens én als sporter.

Literatuurverwijzing: Meijer, G. (2014). Casus Olympische Spelen voor gehandicapten Arnhem 1980. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPGESCH-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-349 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving