Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Challenge010 (2014)

werkzame mechanismen en de resultaten van het eerste jaar

Sinds september 2013 voert Rotterdam Sportsupport het programma Challenge010 uit. Dit programma is mogelijk gemaakt door Stichting de Verre Bergen (SDVB) en richt zich op het verhogen van de sportdeelname onder scholieren in het voortgezet onderwijs in Rotterdam. Daarnaast wil het programma, via het organiseren van een scholencompetitie in vier takken van sport (zaalvoetbal, basketbal, dansen en boksen), bijdragen aan een gezondere leefstijl, het verbeteren van sociaal gedrag en het verhogen van de schoolprestaties. In opdracht van SDVB voerde het Departement Bestuurs en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar de resultaten en werkzame mechanismen van het eerste seizoen van Challenge 010, zodat inzicht ontstaat in manieren waarop de resultaten van het programma geoptimaliseerd kunnen worden. Het onderzoek laat zien dat in totaal 555 leerlingen van 30 verschillende middelbare scholen hebben deelgenomen aan Challenge010 in het schooljaar 2013-2014. 74 procent is jongen, 26 procent is meisje en meer dan helft van de deelnemers volgt VMBO-onderwijs. 67 procent van de deelnemers was voorafgaand aan het programma nog geen lid van een sportvereniging.

Literatuurverwijzing: Eekeren, F. van, Dijk, B., & Vijver, A. van de (2014). Challenge010: werkzame mechanismen en de resultaten van het eerste jaar. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Omschrijving