Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Changing Views (2023)

eindrapportage KIEM Sport 2021

Changing Views is een onderzoeksproject in de Maastricht. Het doel was om passend
beweegstimuleringsaanbod te ontwikkelen om het gebruik van de openbare ruimte te
optimaliseren en kinderen, vooral degenen die van nature minder beweegdrang hebben, worden gestimuleerd om te gaan bewegen. Het project vond plaats rondom de Groene Loper: de plek waar eerst de snelweg A2 de stad in tweeën deelde, maar nu is ondertunneld en een aantrekkelijke groene infrastructuur is ontwikkeld. Het doel van het project was daarom ook om de sociale verbinding tussen de wijken rondom de Groene Loper te versterken.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van een basisschool in de buurt zijn samen hun wijk en de wijken aan de overzijde van de Groene Loper gaan ontdekken door middel van de app Missie Master. Vervolgens zijn ze beweegaanbod gaan ontwikkelen voor ontdekte speellocaties in dit gebied. Kinderen stonden in het gehele project in de lead, zodat het aanbod optimaal zou aansluiten bij hun wensen en behoeften.

Tijdens de verschillende sessies (wijksafari, verdiepende sessie in carrousel-format,
ontwerpsessie) waren de leerlingen actief en vooral ook interactief bezig. Het stimuleerde
onderlinge dialogen en samenwerking. Inhoudelijk werd gaandeweg het proces duidelijk dat speelveldjes andere speelbelevingen kunnen oproepen. Het ene veld leidde bijvoorbeeld meer tot competitie en erkenning krijgen, terwijl een ander veld juist meer zorgde voor sociale interactie, creativiteit en uitdaging. Tenslotte kwam in het proces naar voren dat leerlingen op zoek waren naar een plek en moment van ‘niks moeten’. Vrij spel met wel de beschikbaarheid van spelmateriaal was voor hen belangrijk.

Het project heeft geleid tot de realisatie van passend beweegaanbod, waarbij rekening is
gehouden met de wensen en behoeften van de leerlingen en de speelbeleving die speelveldjes oproepen. Het beweegaanbod vindt plaats aan beide zijden van de Groene Loper, waardoor het sociale interacties tussen wijken kan versterken.

Literatuurverwijzing: Kann, D.H.H. Van, Fontys Sporthogeschool, & Regieorgaan SIA (2023). Changing Views: eindrapportage KIEM Sport 2021. Eindhoven: Fontys Sporthogeschool.

Omschrijving