Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Checklist maatschappelijke spin-off sportevenementen (2013)

meer halen uit sportevenementen

Organisatie(s): DSP-Groep

Deze checklist is bedoeld voor mensen die beleidsmatig en/of coördinerend betrokken zijn bij sportevenementen. Het is een praktisch instrument om meer maatschappelijk rendement te halen uit sportevenementen. Het biedt een denkkader met hulpvragen, actiepunten en tips/aandachtspunten voor meer maatschappelijke spin-off. De checklist kan worden gebruikt: als stappenplan: bij het maken van plannen om de maatschappelijke waarde van het hoofdevenement te vergroten; als gespreksleidraad: bij het gestalte geven aan de samenwerking tussen (potentiële) partners; als evaluatie-instrument: om bestaande spin-off activiteiten door te lichten; doen we het goede en doen we het goede goed? De checklist bestaat uit zes hoofdstappen die elkaar logisch opvolgen. Het is niet altijd nodig om vooraan te beginnen of alle (sub)stappen te doorlopen. Het ligt aan de gebruikssituatie en de gebruiker hoe diep op de verschillende stappen in te gaan. De checklist is bruikbaar voor zowel grote landelijke evenementen als kleine lokale. Zie voor meer informatie het bijbehorende handboek, waarin de stappen van de checklist worden uitgediept en enkele voorbeelden zijn uitgewerkt ter inspiratie.

Literatuurverwijzing: DSP-Groep (2013). Checklist maatschappelijke spin-off sportevenementen: meer halen uit sportevenementen. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving