Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Cijfers over vechtsport (2017)

een inventariserende studie naar beoefening, aanbod, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland

In de rapportage beantwoorden de onderzoekers de volgende drie onderzoeksvragen:

  • Welke gegevens over deelname aan vechtsport (beoefenaars) en vechtsportaanbieders (verenigingen/vechtsportscholen) zijn beschikbaar in bestaande databronnen en welke specifieke gegevens zijn daaruit af te leiden over de ringcontactsporten?
  • Welke overige kwantitatieve gegevens zijn beschikbaar betreffende wedstrijden in ringcontactsporten, zoals aantal gala’s en veiligheid?
  • Op welke wijze zouden de ingezette maatregelingen in het kader van de regulering van de full- contact vechtsportsector in de toekomst gemonitord kunnen worden?

Op basis van de resultaten en conclusies en de bespreking daarvan met een beperkte groep experts, formuleren de onderzoekers de volgende vier aanbevelingen voor verdere monitoring en evaluatie in het kader van het voortgezette beleid rondom regulering van de vechtsport: het beter in kaart brengen van de landelijke vechtsportdeelname, het meer zicht krijgen op vechtsportaanbieders, het doen van verdiepend onderzoek onder sportscholen, het inventariseren van lokaal beleid rondom de organisatie van vechtsportgala’s.

Literatuurverwijzing: Elling, A., Schootemeijer, S., & Dool, R. van den (2017). Cijfers over vechtsport: een inventariserende studie naar beoefening, aanbod, evenementen en veiligheid van full-contact vechtsporten in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0011 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-452 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving