Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Clubkadercoach (2021)

het nieuwe normaal, rapportage eerste tranche proeftuinen

Auteur(s): Edward Swier

Het project Proeftuinen Clubkadercoaching is uitgevoerd binnen het programma Versterken Sportbonden, gefinancierd door het Ministerie van VWS. Het programma is in 2018 van start gegaan en heeft als doel kennis en inzichten op te leveren die een impuls zouden geven aan thema’s van het Nationaal Sportakkoord. De Proeftuinen Clubkadercoaching zijn gelieerd aan de thema’s Vitale Sportaanbieders en Positieve Sportcultuur van het Nationaal Sportakkoord. De projectleiding van de Proeftuinen Clubkadercoaching is namens zeven deelnemende sportbonden belegd bij de KNVB. Deze rapportage is tot stand gekomen met grote inhoudelijke betrokkenheid van het Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Dit magazine bevat 23 lessen, praktijkverhalen en tips om te starten.

Literatuurverwijzing: Swier, E. (2021). Clubkadercoach: het nieuwe normaal, rapportage eerste tranche proeftuinen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen TIJD-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving