Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Clusteren van sportbonden (2010)

een onderzoek naar betekenissen die betrokkenen van samenwerkende sportbonden geven aan het clusteren met collega sportbonden

Auteur(s): Pim de Jager

In dit onderzoeksverslag wordt in opdracht van het NOC*NSF een antwoord gegeven op de vraag welke betekenissen er worden gegeven door betrokkenen van samenwerkende sportbonden aan het clusteren met collega sportbonden. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het monitoren van kleine bonden die zich in het professionaliseringsproces bevinden. Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag van dit onderzoek zijn elf semi-gestructureerde interviews afgenomen bij betrokkenen van het clusteringsproces. De betrokkenen zijn afkomstig van een drietal sportbonden en binnen die verschillende bonden zijn interviews afgenomen onder drie verschillende betrokkenen: bestuursleden, directieleden en beleidsmedewerkers. De resultaten worden in deze scriptie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Jager, P. de (2010). Clusteren van sportbonden: een onderzoek naar betekenissen die betrokkenen van samenwerkende sportbonden geven aan het clusteren met collega sportbonden. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving