Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 (2015)

vol vertrouwen, wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen, SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks

Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Literatuurverwijzing: (2015). Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019: vol vertrouwen, wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen, SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Groningen: Provincie Groningen.

Omschrijving