Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015 (2015)

provinciaal onderzoek naar de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches

In 2012 heeft Sportservice Overijssel in samenwerking met de gemeenten het provinciaal onderzoek ‘Combinatiefuncties in Overijssel’ uitgevoerd. In 2015 is het onderzoek herhaald en zijn ook de buurtsportcoaches uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in hoeverre en onder welke omstandigheden de inzet van de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel tot effecten heeft geleid. De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Harmsel, L. ter, & Vilsteren, M. van (2015). Combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches in Overijssel 2015: provinciaal onderzoek naar de effecten van de inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Zwolle: Sportservice Overijssel.

Omschrijving