Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen (2020)

position paper Kenniscentrum Sport & Bewegen

Ga (ver)bouwen, ga digitaal, werk samen: dat zijn kortweg de adviezen van de commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen. Een belangrijk advies ontbreekt helaas in de eerste versie van het belangrijke rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030’: stimuleer bewegen! Want als iets ouderen helpt om langer zelfstandig en vitaal te blijven, is het wel: voldoende bewegen, liefst in de eigen wijk.

Maar gelukkig is het nog niet te laat om beweging te brengen in het advies, letterlijk en figuurlijk. Omdat de commissie onder leiding van Wouter Bos het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op draagvlak, kunnen betrokken partijen nog tot 1 april 2020 op het advies reageren. Vanuit Kenniscentrum Sport & Bewegen nemen we die uitnodiging van harte aan.

Literatuurverwijzing: Preller, L., Kronenburg, J., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2020). Commissie Bos: erken de waarde van bewegen voor thuiswonende ouderen: position paper Kenniscentrum Sport & Bewegen. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving