Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Commitment (2013)

de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties

Auteur(s): Gyuri Vergouw

Commitment wordt beschouwd als onmisbaar, maar wat is het precies? Hoe krijg je commitment, welke invloed heeft het op de bijdrage die de top, het middenmanagement en de overige medewerkers aan het succes van een organisatie leveren? En hoe kan het worden gestimuleerd binnen organisaties en teams?

Aan de hand van de vier B’s beschrijft Vergouw het begrip commitment: betrokkenheid, bevlogenheid, binding en bezieling.

‘Commitment’ duidt op basis van wetenschappelijke beschouwingen, praktijkverhalen en voorbeelden het belang van betrokken en bevlogen leiders en medewerkers. Het boek bevat daarnaast interviews met onder andere een CEO, een museumdirecteur, een bondscoach, een rockster en een hoogleraar.

‘Commitment’ is onder andere bedoeld voor veranderaars, ondernemers, managers, medewerkers, ondernemingsraden, adviesbureaus c.q. adviseurs en consultants.

Literatuurverwijzing: Vergouw, G. (2013). Commitment: de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties. Amsterdam: Boom Nelissen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-0133 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving