Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Commitment lotteries promote physical activity among overweight adults (2018)

a cluster randomized trial

Mensen met overgewicht die via een loterij een prijs kunnen winnen als ze regelmatig gaan sporten in de sportschool, houden dit langer vol dan mensen die geen prijs kunnen winnen. Dit blijkt uit een veldexperiment van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Tilburg University dat is gepubliceerd in Annals of Behavioral Medicine. De zogenoemde beweegloterij werd op zes sportscholen over heel Nederland aangeboden. 163 Mensen meldden zich ervoor aan. Hun beweegdoel was 26 weken lang twee keer (of meer) per week te sporten in de sportschool. De deelnemers werden over twee interventie groepen en één controlegroep verdeeld; één groep deed 13 weken lang mee aan een speciaal ontworpen loterij waarbij elke week €100 werd verloot. Een andere groep maakte daarbovenop, na 26 weken, kans op een gezinsvakantie. De controlegroep deed niet mee aan de loterij.

Beweegdoel
Mensen mochten hun prijs alleen houden als hun beweegdoel behaald was. Winnaars die de prijs niet mochten behouden werden hierover ingelicht. Het experiment wil hiermee het belang van zelfbinding bij gedragsverandering aantonen. Het door eigen toedoen niet mogen behouden van de prijs zou namelijk samen gaan met spijtgevoelens. De onderzoekers gingen ervan uit dat dit voor zorgt dat meer mensen hun beweeg doel zouden halen. 

Afspraken nakomen
De opzet van het experiment zorgde ervoor dat twee keer zoveel deelnemers in de loterijgroep zich aan hun beweegafspraak hielden in vergelijking met de controlegroep. Nadat de loterij was gestopt halveerde het aantal deelnemers dat hun doel haalde (23 procent). Echter, van de deelnemers die ook nog kans maakte op een gezinsvakantie bleef 26 weken lang de helft therapietrouw (51 procent). Dit onderstreept het belang van zelfbinding, aldus de onderzoekers.

Lage kosten
De onderzoekers noemden naast de gunstige uitkomsten de lage kosten als voordeel van de methode in vergelijking met andere leefstijlprogramma’s. De loterij kosten wekelijks slechts €1,15 per persoon in de eerste 13 weken. Wel moet er nog onderzocht worden wat de lange termijn effecten zijn van de loterijen.

Literatuurverwijzing: Swaluw, K. van der, Lambooij, M.S., Mathijssen, J.P., Schipper, M., Zeelenberg, M., Berkhout, S., ... Prast, H.M. (2018). Commitment lotteries promote physical activity among overweight adults: a cluster randomized trial. Annals of behavioral medicine

Omschrijving