Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Communicatieplan dopingzaken (2015)

Auteur(s), Organisatie(s): Paul Kok, Hill + Knowlton

In dit plan wordt uitgewerkt hoe in geval van dopingzaken de communicatie door diverse betrokkenen tot ieders tevredenheid kan verlopen. De topsportbonden hebben daarin een centrale rol. Dit is de tweede editie van het communicatieplan Dopingzaken. De eerste is verschenen in november 2013. De opdracht voor dit plan is verstrekt door NOC*NSF, in afstemming met de Klankbordgroep Doping van NOC*NSF. 

Literatuurverwijzing: Kok, P., & Hill + Knowlton (2015). Communicatieplan dopingzaken. Arnhem: NOC*NSF.

Omschrijving