Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Community development' door sport (2009)

een onderzoek naar betekenissen van betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika van de organisatie van sport

Auteur(s): Joshua Broek

Dit onderzoek richt zich op de sportbehoeften van lokale gemeenschappen in Zuid-Afrika. In het bijzonder wordt er onderzoek verricht naar de organisatie van sport(activiteiten) en de daaraan gekoppelde (sport)infrastructuur. Drie lokale gemeenschappen aan de West-Kaap in Zuid-Afrika vormen de context van dit onderzoek. De drie communities zijn: Genadendal / Greyton, Mitchell’s Plain en Graafwater. Deze drie communities staan bekend als achtergestelde gemeenschappen. De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Welke betekenissen geven betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika aan de organisatie van sport? Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is kwalitatief onderzoek uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van halfgestructureerde interviews, observaties en participaties. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de organisatie van sport(activiteiten) binnen lokale gemeenschappen te wensen overlaat, net als de sport(infra)structuur. Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat een aanpak en concept voor Community Sport Clubs, dat als uitgangspunt kan dienen bij de realisatie van sport- en beweegvoorzieningen in Zuid-Afrikaanse gemeenschappen, een goed initiatief is om bij te dragen aan de organisatie en structuur in de communities, mits het concept is afgestemd op de behoeften van de community.

Literatuurverwijzing: Broek, J. (2009). 'Community development' door sport: een onderzoek naar betekenissen van betrokkenen in communities aan de West-Kaap, Zuid-Afrika van de organisatie van sport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving