Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Contacten over de grens en LO (2018)

uitwisselingsprogramma Erasmus+ maakt het mogelijk

Auteur(s): Maarten Massink

Op verschillende scholen zijn er uitwisselingsprogramma’s met andere scholen, in het kader van aandacht voor internationalisering. Leerlingen laten kennismaken en contact laten onderhouden met leerlingen van scholen uit het buitenland. Soms als onderdeel van een tweetalig onderwijsprogramma waarbij bijvoorbeeld Engels de voertaal is. Soms als culturele uitwisseling of een combinatie van beiden. Het Erasmus project is daar een voorbeeld van. LO kan onderdeel uitmaken van het programma. Het is een uitdaging voor LO docenten ook op sportief gebied leerlingen te laten internationaliseren.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2018, december). Contacten over de grens en LO: uitwisselingsprogramma Erasmus+ maakt het mogelijk.

Omschrijving

 • Jaar:
  2018
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Trefwoord(en):