Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Continu onderzoek burgerperspectieven (2016)

kwartaalbericht 2016-4

In dit 36e kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) gaan de auteurs in hoofdstuk 1 in op de stemming in het land en de ontwikkelingen in tevredenheid, vertrouwen, zorgen en opvattingen over politieke kwesties. In hoofdstuk 2 wordt dit keer uitgebreider aandacht besteed aan de samenhang van houdingen en opvattingen met stemintenties (al of niet willen gaan stemmen en de partij waarop als er Kamerverkiezingen zouden zijn). Hoofdstuk 3 gaat over het thema van dit kwartaal: het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen oftewel de energietransitie. De auteurs sluiten af met reflecties van de uitvoerders van de focusgroepen. De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld van 1 oktober tot en met 8 november. De groepsgesprekken vonden plaats op 20 en 25 oktober. 

Literatuurverwijzing: Dekker, P., Ridder, J. den, Houwelingen, P. van, & Broek, A. van den (2016). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2016-4. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving