Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Continu onderzoek burgerperspectieven (2017)

kwartaalbericht 2017-4

In dit veertigste kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB) wordt de Nederlandse publieke opinie onderzocht in het vierde kwartaal van 2017. In het eerste hoofdstuk gaan de onderzoekers vooral in op actuele ontwikkelingen in de stemming en in de publieke opinie over maatschappelijke en politieke kwesties. Hoofdstuk 2 en 3 zijn ter gelegenheid van het volmaken van de eerste tien jaar van het COB gewijd aan de ontwikkelingen in het afgelopen decennium. Hoofdstuk 2 gaat vooral over kwantitatieve ontwikkelingen die de onderzoekers in deze periode in het COB en andere bevolkingsenquêtes zien. Ze volgen de metingen en gaan op zoek naar trends tussen 2008 en 2017. In hoofdstuk 3 staat centraal hoe mensen nu terugkijken op de afgelopen tien jaar. Bij elkaar levert dit een zeer omvangrijk kwartaalbericht op. De enquêtegegevens van dit kwartaal zijn verzameld tussen 2 oktober en 5 november. Op 10 en 12 oktober waren er focusgroepen in Amsterdam en Arnhem en op 18 november belden we met 39 respondenten van de enquête met aanvullende vragen.

Literatuurverwijzing: Dekker, P., & Houwelingen, P. van (2017). Continu onderzoek burgerperspectieven: kwartaalbericht 2017-4. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2017
 • Plaats:
  Den Haag
 • Uitgever(s):
  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
 • Collatie:
  75 p. ISBN: 9789037708547
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):