Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Contributiemonitor 2018/2019 (2019)

contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport

De Contributiemonitor 2018/2019 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) geeft inzicht in de contributies van 1.784 verenigingen in acht verschillende sporten (atletiek, handbal, hockey, volleybal, voetbal, golf, tafeltennis en handboogschieten).

Bij de eerste vijf sporten zijn vergelijkingen mogelijk met eerdere metingen, de gemiddelde contributiehoogte bij de laatste drie sporten is voor het eerst vastgesteld. Verder zijn de toegangsprijzen van 263 zwembaden, 22 ijsbanen, 39 klim- en boulderhallen en loopevenementen geregistreerd en geanalyseerd. De bondsafdrachten zijn geïnventariseerd en de contributie-inkomsten van sportbonden zijn geanalyseerd. Tot slot wordt een overzicht geboden van de verschillende vormen van contributieheffing die sportverenigingen hanteren.

De belangrijkste uitkomsten van de Contributiemonitor 2018/2019 zijn:

  • De gemiddelde contributie voor een jaarlidmaatschap bij atletiek-, handbal-, hockey-, voetbal- en volleybalverenigingen volgt de inflatie. Bij hockey stijgt de contributie gemiddeld iets sneller dan de inflatie (+ 2% voor senioren en + 3% voor junioren), terwijl bij atletiek, handbal en volleybal de contributiestijging van senioren iets achterblijft op de inflatie.
  • Bij de acht onderzochte sporten betalen leden van golfclubs gemiddeld de hoogste contributie (senioren € 914), gevolgd door hockey (senioren € 299). De contributie voor senioren bij handboogschietverenigingen (€ 151) en atletiekverenigingen (€ 175) is relatief laag.
  • De contributies voor pupillen liggen – op hockey en handboogschieten na – rond de 130 euro. De contributie voor hockeypupillen is aanmerkelijk hoger: gemiddeld 211 euro. Handboogschietverenigingen hebben voor pupillen de laagste contributie: gemiddeld 98 euro.
  • Volwassenen betalen voor een toegangskaartje bij zwembaden gemiddeld 5,11 euro en bij ijsbanen gemiddeld 7,29 euro.
  • De gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen om één keer te klimmen is 12,50 euro en voor boulderen 10,29 euro.
  • De gemiddelde bondsafdracht voor senioren is 28 euro. Voor junioren is dit 19 euro en voor pupillen 15 euro.
  • Bijna de helft van de inkomsten van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden betrof in 2017 contributie-inkomsten (46%). In 2009 bedroeg dit aandeel nog circa een derde (31%).
Literatuurverwijzing: Davids, A., Hover, P., Boer, W.I.J. de, & Schoemaker, J. (2019). Contributiemonitor 2018/2019: contributies en toegangsprijzen in de Nederlandse sport. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPVERE-TB-0007 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-653 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving