Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Corona en LO in vo (2022)

rimpeling of tsunami?

Auteur(s): Maarten Massink

We hebben recentelijk een periode van lockdown en coronamaatregelen achter de rug. De meeste scholen beginnen weer langzaamaan naar de ‘normale’ situatie terug te keren. In LO Magazine 4 besteden we aandacht aan de ervaringen met, en de gevolgen van corona voor het vak LO op school. Wat hebben LO-docenten in het vo gedaan in deze periode? Wat zijn na deze periode belangrijke aandachtspunten voor het lesgeven? Wat vinden LO-docenten van de fysieke en/of mentale gesteldheid van leerlingen? Het gaat erom terug te kijken op, en te leren van deze unieke periode in de geschiedenis van het onderwijs en LO in het bijzonder.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2022, mei). Corona en LO in vo: rimpeling of tsunami?. LO Magazine 110 (pp. 6 - 9)

Omschrijving