Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Corpus Movens: centenium 1907-2007 (2007)

100 jaar geschiedenis van de KBBLO-Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding, 100 ans d'histoire de la FRBEP-Fédération Royale Belge d'Education Physique

Historische collectie KVLO. 

Literatuurverwijzing: Boever, E. de, Martelaer, K. de, Dumoilin, H., & Maes, M. (2007). Corpus Movens: centenium 1907-2007: 100 jaar geschiedenis van de KBBLO-Koninklijke Belgische Bond voor Lichamelijke Opvoeding, 100 ans d'histoire de la FRBEP-Fédération Royale Belge d'Education Physique. Sint-Amandsberg: PVLO.

Omschrijving