Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Culemborg gezond en in beweging (2017)

Voor alle ideeën geldt, dat de idee-indieners, in gesprek met de gemeente, ondersteuning krijgen om van het idee een plan te maken. Daarin moet de samenwerking met meerdere partners, zoals bijvoorbeeld een buurt- of sportvereniging, duidelijk worden. Ook laat het plan zien dat de activiteit meerdere jaren kan worden uitgevoerd. De ideeën en uitgewerkte plannen worden allemaal geplaatst op de beleidsagenda Culemborg gezond en in beweging. Aan de hand van deze agenda werkt de gemeente de komende vier jaar met inwoners samen om ervoor te zorgen dat Culemborgers gezond en actief blijven.

Er zijn de komende jaren regelmatig momenten om in te stappen en een idee uit te werken tot een plan. Deze momenten worden vooraf aangekondigd. Ook volgen er netwerkbijeenkomsten. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

Literatuurverwijzing: (2017). Culemborg gezond en in beweging. https://www.culemborg.nl/inwoners/gezond-en-in-beweging_3730/.

Omschrijving