Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Culturele activiteiten in 2012 (2014)

bezoek, beoefening en steun, het culturele draagvlak deel 13

Hoe staat het met cultuurbezoek en cultuurbeoefening door de Nederlandse bevolking en met de steun voor cultuur onder die bevolking? Of concreter, en bij wijze van voorbeeld toegespitst op muziek: wie gaan er naar concerten, wie bespelen een instrument, wie ondersteunen een orkest, fanfare of popfestival met geld of vrijwilligerswerk? En wat zijn de onderlinge relaties tussen bezoek, beoefening en steun? Dit rapport bevat een antwoord op deze vragen, gebaseerd op gegevens uit een nieuwe reeks peilingen (Vrijetijdsomnibus of VTO) die is gestart in 2012, in samenwerking met het CBS. Helaas is het niet mogelijk om ontwikkelingen door de jaren heen te schetsen, want deze (VTO-)gegevens zijn niet vergelijkbaar met de vroegere (AVO-)gegevens. De vaste kern van de nieuwe, tweejaarlijkse reeks peilingen wordt telkens herhaald; daarnaast zijn er wisselende accenten. In 2012 was dat erfgoed.

Literatuurverwijzing: Broek, A. van den (2014). Culturele activiteiten in 2012: bezoek, beoefening en steun, het culturele draagvlak deel 13. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Omschrijving